Khojki Unicode Characters Detail & List

Khojki unicode characters start from 70144 and end at 70223

CharacterCodeNameCategory
𑈀70144KHOJKILETTERALo
𑈁70145KHOJKILETTERAALo
𑈂70146KHOJKILETTERILo
𑈃70147KHOJKILETTERULo
𑈄70148KHOJKILETTERELo
𑈅70149KHOJKILETTERAILo
𑈆70150KHOJKILETTEROLo
𑈇70151KHOJKILETTERAULo
𑈈70152KHOJKILETTERKALo
𑈉70153KHOJKILETTERKHALo
𑈊70154KHOJKILETTERGALo
𑈋70155KHOJKILETTERGGALo
𑈌70156KHOJKILETTERGHALo
𑈍70157KHOJKILETTERNGALo
𑈎70158KHOJKILETTERCALo
𑈏70159KHOJKILETTERCHALo
𑈐70160KHOJKILETTERJALo
𑈑70161KHOJKILETTERJJALo
𑈓70163KHOJKILETTERNYALo
𑈔70164KHOJKILETTERTTALo
𑈕70165KHOJKILETTERTTHALo
𑈖70166KHOJKILETTERDDALo
𑈗70167KHOJKILETTERDDHALo
𑈘70168KHOJKILETTERNNALo
𑈙70169KHOJKILETTERTALo
𑈚70170KHOJKILETTERTHALo
𑈛70171KHOJKILETTERDALo
𑈜70172KHOJKILETTERDDDALo
𑈝70173KHOJKILETTERDHALo
𑈞70174KHOJKILETTERNALo
𑈟70175KHOJKILETTERPALo
𑈠70176KHOJKILETTERPHALo
𑈡70177KHOJKILETTERBALo
𑈢70178KHOJKILETTERBBALo
𑈣70179KHOJKILETTERBHALo
𑈤70180KHOJKILETTERMALo
𑈥70181KHOJKILETTERYALo
𑈦70182KHOJKILETTERRALo
𑈧70183KHOJKILETTERLALo
𑈨70184KHOJKILETTERVALo
𑈩70185KHOJKILETTERSALo
𑈪70186KHOJKILETTERHALo
𑈫70187KHOJKILETTERLLALo
𑈬70188KHOJKIVOWELSIGNAAMc
𑈭70189KHOJKIVOWELSIGNIMc
𑈮70190KHOJKIVOWELSIGNIIMc
𑈯70191KHOJKIVOWELSIGNUMn
𑈰70192KHOJKIVOWELSIGNEMn
𑈱70193KHOJKIVOWELSIGNAIMn
𑈲70194KHOJKIVOWELSIGNOMc
𑈳70195KHOJKIVOWELSIGNAUMc
𑈴70196KHOJKISIGNANUSVARAMn
𑈵70197KHOJKISIGNVIRAMAMc
𑈶70198KHOJKISIGNNUKTAMn
𑈷70199KHOJKISIGNSHADDAMn
𑈸70200KHOJKIDANDAPo
𑈹70201KHOJKIDOUBLEDANDAPo
𑈺70202KHOJKIWORDSEPARATORPo
𑈻70203KHOJKISECTIONMARKPo
𑈼70204KHOJKIDOUBLESECTIONMARKPo
𑈽70205KHOJKIABBREVIATIONSIGNPo
𑈾70206KHOJKISIGNSUKUNMn